Huurdersinformatie

(Buren)overlast


In Nederland leven we dicht bij elkaar. Het is daarom heel gewoon dat u leef-geluiden van de buren hoort. Dit is meestal geen probleem. Het wordt pas moeilijk als geluiden hard zijn en heel vaak terugkeren. Dan is er sprake van burenoverlast. Belangrijk is dat u het probleem met uw buren bespreekbaar maakt. Misschien weten uw buren helemaal niet dat u zich stoort aan hun gedrag. Een vriendelijk gesprek lost in veel gevallen al veel op.

Als praten niet helpt?
Als u er samen met uw buren niet uitkomt, kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van alle betrokkenen. Buurtbemiddelaars geven geen oordeel en kiezen geen partij. Ze begeleiden de buurtgenoten, zodat deze samen hun conflict kunnen oplossen. Het  is gratis. Wilt u contact opnemen met buurtbemiddeling of wilt meer weten? Kijk voor de gemeente Lochem op http://www.buurtbemiddelingswl.nl/ voor de gemeente Voorst op www.mensenwelzijn.nl/buurtbemiddeling-in-de-gemeente-voorst.

Wanneer de politie inschakelen?
Als u last heeft van hangjongeren, verkeersoverlast, vandalisme, inbraak, drugsoverlast of bedreigingen, neem dan altijd contact op met de politie via telefoonnummer (0800) 8844.