Huurdersinformatie

De huur opzeggen


U kunt op elke werkdag uw huur opzeggen. De opzegtermijn is een maand, tenzij dit anders in uw huurovereenkomst staat vermeld. Dus als u bijvoorbeeld uw huur wilt beëindigen per 12 mei, dan vragen wij u om de huur vóór 12 april op te zeggen bij ons. 

Hoe kunt u de huur opzeggen?
U kunt de huur eenvoudig opzeggen door het Formulier Huuropzegging te vullen en naar ons terug te sturen.  Geef in deze brief aan per welke datum u de huurovereenkomst wilt beëindigen. Vermeld in uw brief altijd uw telefoonnummer en uw nieuwe adres, zodat wij contact met u op kunnen nemen voor het maken van een afspraak voor de vooropname. De huuropzegging moet door alle huurders en medehuurders ondertekend worden, dus ook door uw partner.

Vooropname
Binnen één week na het opzeggen van de huur komt onze opzichter uw woning bekijken. Hij informeert u over wat u wel en niet kunt laten zitten in de woning en wat u eventueel moet herstellen voordat u de sleutels in kunt leveren. Deze afspraken leggen we vast in een opnamerapport. U krijgt hier een kopie van.

Nieuwe huurder
Na de vooropname wordt uw woning aangeboden aan een nieuwe kandidaat huurder. Deze kandidaat huurder maakt een afspraak  met u om de woning te bezichtigen.

Eindopname
Na ongeveer drie weken beoordeelt onze opzichter nog een keer uw woning en kijkt of de woning wordt achtergelaten zoals is afgesproken bij de vooropname. Vervolgens levert u de sleutels in bij de opzichter. Wij wijzen u erop dat u betalingsplichtig blijft tot en met bovengenoemde einde huurdatum. Levert u de sleutel in na deze datum, blijft u betalingsplichtig tot en met de dag van de sleuteloverdracht.

Overname van goederen
U kunt roerende zaken als gordijnrails, meubels of vloerbedekking verkopen aan de nieuwe huurder. Dit moet u zelf regelen met de nieuwe huurder. Als er op het moment van de eindopname geen nieuwe huurder bekend is, kunt u geen roerende zaken meer ter overname aanbieden en moet u de woning leeg opleveren. Dit is ook het geval als de woning verkocht wordt of als er groot onderhoud aan de binnenzijde van de woning plaats gaat vinden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de folder En dan verhuizen en de folder Overname van goederen lezen en of contact met ons opnemen.