Huurdersinformatie

Huurtoeslag


Als u een laag inkomen heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit is een bijdrage in de woonlasten voor mensen met een lager inkomen en kan oplopen tot € 300,00 per maand. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toekennen en uitbetalen van de huurtoeslag.

Huurtoelslag aanvragen
U kunt het hele jaar door huurtoeslag aanvragen. Een aanvraagformulier voor huurtoeslag kunt u zelf via de Belastingdienst regelen. Het formulier bestaat uit een deel dat u zelf in moet vullen en een gedeelte waarvan u de gegevens via IJsseldal Wonen kunt opvragen. Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u een (voorlopige) beschikking van de Belastingdienst. Op grond hiervan krijgt u elke maand een voorschot voor de maand daarop.

Nadat het jaar is afgelopen, gaat de Belastingdienst uw aanvraag leggen naast uw 'echte' inkomen. Als blijkt dat u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u die terug. Maar wanneer u teveel huurtoeslag per maand heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Daarom is het prettiger om uw inkomen liever iets hoger in te schatten, want dan krijgt u iets terug. En dat is altijd fijner dan wanneer u nog iets moet bijbetalen.

Meer informatie
Voor meer informatie over huurtoeslag of het aanvragen van het huurtoeslagformulier kunt u bellen met de Belastingtelefoon (0800-0543) of kijk op www.toeslagen.nl. Ook kunt u natuurlijk bij ons terecht voor informatie over de huurtoeslag.