Huurdersinformatie

Klachten


Het kan voorkomen dat u als huurder of woningzoekende niet tevreden bent over IJsseldal Wonen. Dat vinden wij uiteraard heel vervelend. Hieronder leest u wat u in dat geval kunt doen.

Geef uw klacht aan ons door
Wij vragen u altijd om eerst uw klacht bij ons kenbaar te maken. Want in de meeste gevallen komen we er dan samen wel uit. Wij vragen u om uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. U kunt hiervoor ons klachtenformulier gebruiken. Stuurt u uw klacht naar info@ijsseldalwonen.nl of per post naar:

IJsseldal Wonen
Postbus 100
7390 AC Twello

Klachtenprocedure
Binnen twee werkdagen ontvangt u bericht van ons hoe we met uw klacht aan de slag gaan. Onze klachtenprocedure verloopt als volgt:

  • U krijgt  een contactpersoon bij IJsseldal Wonen die uw klacht in behandeling neemt. Zo heeft u altijd een vast aanspreekpunt.
  • Wij streven er naar om binnen tien werkdagen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.
  • Is er na 10 werkdagen nog geen passende oplossing? Dan wordt de klacht doorgezet naar onze teamleider Wonen.
  • Komt u er met de teamleider Wonen binnen vijf werkdagen ook niet uit? Dan kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen.

Gedurende dit proces houden wij u steeds op de hoogte van de voortgang. Dat is wel zo prettig.

Wat als we er samen niet uitkomen?
Het kan natuurlijk gebeuren dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek. (KLAC). U kunt uw klacht melden met behulp van het KLAC Klachtenformulier. Het KLAC gaat dan met uw klacht aan de slag.

Huurcommissie
Heeft u een klacht over een huurgerelateerde zaak zoals de jaarlijkse huurverhoging of de woningwaardering? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Zij beoordelen of wij de regels rond huur en verhuur op de juiste manier hanteren.  Voor meer informatie over de werkwijze en procedures van de Huurcommissie kunt u kijken op www.huurcommissie.nl of telefonisch contact opnemen op (0800) 48 87 243.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook de folders rechts downloaden of contact met ons opnemen.