Huurdersinformatie

Leefbaarheid


Prettig wonen is meer dan een fijne woning. Een veilige, leefbare, zorgzame en vitale buurt is minstens zo belangijk. Wij streven dan ook naar wijken en buurtenwaar bewoners elkaar kennen en helpen. 'Noaberschap' noemen we dat.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij vinden dat bewoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving. Maar als er ondersteuning van ons nodig is, doen we dat natuurlijk.

Investeren in leefbaarheid
Als we investeren in leefbaarheid, zoeken we altijd de samenwerking met andere partijen, want leefbaarheid is geen zaak van ons alleen. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • de investering moet een meerwaarde hebben voor onze huurders of andere kwetsbare mensen in ons werkgebied
  • er moet een duidelijke relatie zijn met ons woningbezit in het betreffende dorp of in de betreffende wijk
  • de investering moet passen binnen de wettlijke kaders van wat wij mogen als woningcorporatie
  • de investering moet een (maatschappelijk) rendelent opleveren.

Dicht bij onze klanten
Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te staan. Daarom ziet u ons regelmatig in de wijken en buurten. Wij horen graag uw vragen en opmerkingen. Uw betrokkenheid vinden we belangrijk, want u weet als geen ander wat er speelt in uw buurt.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze inzet op het gebied van leefbaarheid? Bekijk dan de projecten die wij ondersteunen of neemt contact met ons op.