Huurdersinformatie

Wonen met een plus


U bent gehecht aan uw huis, buren en wijk. Uiteraard wilt u daar zo lang mogelijk blijven wonen. Maar biedt uw woning nog wel het gemak en wooncomfort dat u wenst nu u wat ouder wordt? Om dit onder de aandacht te brengen zijn wij samen met de gemeente Lochem, Stichting Ouderenwerk Lochem, Viverion, Stichting Zorgcombinatie Marge Klompé, Sutfene, Zorggroep St. Maarten en de provincie Gelderland in 2013 gestart met het project ‘Wonen met een plus’.

Wat is Wonen met een plus?
Wonen met een plus is een  initiatief om u te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om uw woning levensloopbestendiger te maken. Want met relatief eenvoudige aanpassingen blijft uw woning prettig en veilig om in te wonen. Het gaat om aanpassingen als een tweede trapleuning, het weghalen van drempels, extra verlichting of een brandmelder.

Voor wie is Wonen met een plus bedoeld?
Het project Wonen met een plus richt zich op alle inwoners van de gemeente Lochem vanaf 55 jaar.

Hoe werkt het?
Om te kijken of het aanpassen van uw huurwoning interessant is, kunt u allereerst de Gelderse huistest invullen. Dit is een initiatief van de provincie Gelderland. Met deze test beoordeelt u uw woning op veiligheid en comfort en krijgt u een idee van de mogelijkheden om uw woning levensloopbestendiger te maken. Vrijwilligers van Stichting Welzijn Lochem
kunnen u eventueel helpen bij het invullen van deze test. Contactpersonen van Stichting Welzijn Lochem zijn Karin Nijkamp en Anita Israel. Als blijkt dat bepaalde aanpassingen voor u interessant zijn, neemt u vervolgens contact op met IJsseldal Wonen. Onze woonconsulent bespreekt dat met u de mogelijkheden. Dit verplicht u tot niets.

Wie betaalt Wonen met een plus?U kunt rechts het overzicht downloaden van alle aanpassingen die wij aanbieden en wie deze betaalt: IJsseldal Wonen of u als huurder. Voor mensen die in aanmerking komen voor een kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, is een tegemoetkoming beschikbaar vanuit de gemeente.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project Wonen met een plus kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur  bereikbaar via (0571) 27 79 79 of info@ijsseldalwonen.nl.