Meepraten

Bewonerscommissies


Wij hechten veel waarde aan de mening en ervaringen van onze huurders. Wij zitten dan ook geregeld met bewonerscommissies aan tafel. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de belangen van een wijk, straat of appartementengebouw. We praten over onderhoud, veiligheid en de woonomgeving. En het blijft niet alleen bij praten. We kijken ook wat we samen kunnen doen om wijken en buurten te verbeteren.

Wilt u graag een bewonerscommissie oprichten voor uw appartementengebouw of uw straat? Neemt u dan contact met ons op.