Meepraten

Meten van onze dienstverlening


We vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Om te weten te komen hoe u onze dienstverlening beoordeelt, voeren we het hele jaar door klanttevredenheidsonderzoeken uit. Dit doen wij via KWH.

KWH Huurlabel
KWH meet 7 onderdelen van de dienstverlening. Wil een corporatie het Huurlabel halen (dit is een soort kwaliteitslabel), dan moet zij voor zes onderdelen minimaal een 7 scoren. In 2016 hebben wij het label gehaald met een gemiddelde score van 7,7.

Meetonderdelen
We meten die onderdelen van onze dienstverlening waar huurders het meest mee te maken krijgen. Dan gaat het om:

  • het contact met IJsseldal Wonen (bent u goed te woord gestaan, zijn we goed bereikbaar, is onze website gebruikersvriendelijke enzovoorts) 
  • het zoeken naar een nieuwe woning (werd u goed geholpen bij het zoeken naar een woning, hoe verliep de bezichtiging van een nieuwe woning enzovoorts)
  • het opzeggen van de huur (verliep de eindinspectie goed, was alle informatie duidelijk enzovoorts)
  • het uitvoeren van reparaties (is de reparatie naar tevredenheid uitgevoerd, hoe verliep de communicatie met IJsseldal Wonen enzovoorts)
  • het uitvoeren van groot onderhoud (is het onderhoud naar tevredenheid uitgevoerd, hoe was het contact met de aannemer enzovoorts)
  • het afhandelen van klachten (werd er goed geluisterd naar de klacht, stonden wij u goed te woord enzovoort)

Vragenlijst
Heeft u te maken gehad met onze dienstverlening, dan kan het zijn dat u wordt uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen of dat u namens KWH in opdracht van IJsseldal Wonen wordt gebeld door het bedrijf USP. We waarderen het als u hieraan meewerkt, want hoe meer huurders hun mening geven, des te beter kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de folder Zorgeloos huren lezen of contact met ons opnemen.