Huren

Huurtoeslag


Als u een laag inkomen heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit is een bijdrage in de woonlasten voor mensen met een lager inkomen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het toekennen en uitbetalen van de huurtoeslag.

Huurtoeslag aanvragen
U kunt het hele jaar door huurtoeslag aanvragen. Een aanvraagformulier voor huurtoeslag kunt u zelf via de Belastingdienst aanvragen. Het formulier bestaat uit een deel dat u zelf in moet vullen en een gedeelte waarvan u de gegevens via ons kunt opvragen. Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u een (voorlopige) beschikking van de Belastingdienst. Op grond hiervan krijgt u elke maand een voorschot voor de maand daarop.Als het jaar is afgelopen, legt de Belastingdienst uw aanvraag naast uw 'echte' inkomen. Als blijkt dat u te weinig huurtoeslag heeft ontvangen, krijgt u die terug. Maar wanneer u teveel huurtoeslag per maand heeft ontvangen moet u dit terugbetalen. Daarom is het prettiger om uw inkomen liever iets hoger in te schatten, want dan krijgt u iets terug. En dat is altijd fijner dan wanneer u nog iets moet bijbetalen.

Meer informatie
Voor meer informatie over huurtoeslag of het aanvragen van het huurtoeslagformulier kunt u terecht op www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon, 0800-0543. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.