Huren

Inschrijven als woningzoekende


De woningcorporaties in de gemeenten Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Voorst, Brummen en Lochem bieden gezamenlijk hun huurwoningen aan. Dit gaat via het regionale woonruimteverdelingssysteem Woonkeus Stedendriehoek. Deze organisatie verwerkt de inschrijvingen, publiceert de beschikbare huurwoningen en verwerkt alle binnengekomen reacties daarop.

Inschrijven als woningzoekende
Om voor een huurwoning in aanmerking te komen, moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus Stedendriehoek. U kunt zich inschrijven via de website van Woonkeus Stedendriehoek of langskomen op ons kantoor. De kosten voor inschrijving bedragen eenmalig € 30,00 en worden via een eenmalige machtiging geïncasseerd. Bij inschrijving moet u minstens 18 jaar zijn en de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Woningaanbod
Wij publiceren dagelijks nieuw woningaanbod. Dit doen we op de website van Woonkeus Stedendriehoek en op onze eigen website. Ook kunt u bij ons kantoor het actuele aanbod bekijken.

Verdeling van de woningen
Er zijn drie manieren waarop huurwoningen verdeeld worden:

  • Op basis van inschrijfduur: de meeste woningen worden op deze manier toegewezen. Degene met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Heeft u al inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u op deze woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand.
  • Via loting: een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende die ingeloot wordt door het systeem. Voor deze woningen is inschrijfduur niet van belang. Iedereen die reageert, heeft evenveel kans. Heeft u nog weinig inschrijfduur opgebouwd? Dan kunt u het beste via loting op woningen reageren. Het gaat hierbij vooral om sociale huurwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs tot € 710,68 per maand.
  • Via direct te huur: een woning wordt toegewezen aan de woningzoekende die als eerste reageert én aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als corporaties hiervan afwijken, staat dit in de advertentie. Voor deze woningen is uw inschrijfduur niet van belang. Het gaat hierbij vooral om vrije sectorwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs boven de € 710,68 per maand.

Reageren op een woning
Heeft u interesse in een woning? Dan kunt u reageren via de website van Woonkeus Stedendriehoek. U mag maximaal drie lopende reacties hebben op de woningen die via inschrijfduur of loting worden verdeeld. Bij direct te huur woningen verschilt de reactietermijn per woning. U mag onbeperkt reageren op deze woningen.Bij elke advertentie staat aangegeven tot wanneer u kunt reageren.

Urgentie
Heeft u vanwege sociale, medische of financiële redenen dringend een woning nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen.

Dorpsbinding
Om de kans op een woning voor de lokale woningzoekenden te vergroten, hebben we met de andere woningcorporaties afgesproken dat we een deel van de woningen bij voorrang toewijzen aan de woningzoekenden uit de eigen kern, de zogenaamde dorpsbinding. Als deze voorrangsregel geldt voor de geadverteerde woning, dan staat dit in de advertentie vermeld. U heeft dorpsbinding als u minimaal een jaar in de gemeentelijke basisadministratie van een dorpskern ingeschreven staat op een zelfstandig woonadres dat voor permanente bewoning bestemd is

Woning toegewezen gekregen
Als u in aanmerking komt voor de woning, krijgt u hierover van ons zo snel mogelijk bericht. U kunt dan de woning gaan bezichtigen. Bevalt de woning u niet, dan bent u uiteraard vrij om de woning te weigeren. Wel horen we graag van u waarom u de woning weigert. Heeft u gereageerd op een gepubliceerde woning, maar komt u niet in aanmerking, ontvangt u hierover geen bericht.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u onze brochures Een woning huren in de gemeenten Voorst en Lochem en Een huurwoning aangeboden gekregen, wat nu? lezen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen of met Woonkeus Stedendriehoek