Huren

Urgentie


Het kan zijn dat u vanwege sociale, medische of financiële redenen dringend een woning nodig heeft. In dat geval kunt u urgentie aanvragen. Als de ene woningzoekende voorrang krijgt, betekent dit dat andere woningzoekenden langer moeten wachten op een woning. Een urgentieverklaring krijgt u dan ook niet zo maar. Alleen in uitzonderlijke en dringende situaties wordt een dergelijke verklaring afgegeven.

Aanvragen urgentie
Als u denkt dat u in aanmerking komt voor urgentie, kunt u contact opnemen met IJsseldal Wonen. Onze medewerker schat in of u kans maakt op urgentie. Als dat zo is, dan krijgt u een urgentiewijzer. Dit is een speciaal formulier. Dit vult u thuis in of samen met een medewerker van IJsseldal Wonen. Uit de urgentiewijzer blijkt of het zin heeft uw aanvraag door te zetten. De kosten voor het aanvragen van urgentie bedragen € 30,00. 

Urgentiecommissie
De urgentieaanvragen worden beoordeeld door de regionale urgentiecommissie. Deze onafhankelijke commissie besluit of er sprake is van urgentie toekenning of niet. Als u de urgentie kijgt, dan is deze vier maanden geldig. U kunt dan met voorrang reageren op huurwoningen.

Meer informatie
Voor meer informatie over urgentie kunt u de folder over Urgentie lezen. U kunt ook contact opnemen met IJsseldal Wonen