Huren

Woonkeus Stedendriehoek


De huurwoningen van de woningcorporaties in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Brummen, Voorst en Lochem worden verdeeld via Woonkeus Stedendriehoek. Deze organisatie verwerkt de inschrijvingen, publiceert de beschikbare huurwoningen en verwerkt alle binnengekomen reacties daarop.

Twee keer per week woningaanbod
Iedere  maandag en iedere donderdag rond 12.00 uur is het nieuwe aanbod te zien op de website van Woonkeus Stedendriehoek en op de website van IJsseldal Wonen. U heeft dan vervolgens drie respectievelijk vier dagen de tijd om te reageren. U kunt reageren via de website van Woonkeus Stedendriehoek.

Toewijzing op basis van punten
De woningen worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem. Voor elke maand dat u staat ingeschreven bij Woonkeus Stedendriehoek krijgt u een punt. Hoe meer punten u heeft, hoe meer kans u maakt op een huurwoning. Zodra u een huurwoning heeft gevonden via Woonkeus, vervalt uw inschrijving!

Dorpsbinding
Om de kans op een woning voor de lokale woningzoekenden te vergroten, hebben de deelnemende woningcorporaties afgesproken dat een deel van de woningen bij voorrang toegewezen mag worden aan de woningzoekenden uit de eigen kern, de zogenaamde dorpsbinding. Als de voorrangsregel geldt voor de geadverteerde woning, dan staat dit in de advertentie vermeld.

U heeft dorpsbinding als u minimaal een jaar in de gemeentelijke basisadministratie van een dorpskern ingeschreven staat op een zelfstandig woonadres dat voor permanente bewoning bestemd is

Spoedzoekers
10% van de woningen bij Woonkeus Stedendriehoek wordt geresereveerd voor zogenaamde spoedzoekers. Hierdoor hebben mensen die snel onderdak nodig hebben, maar nog niet genoeg punten hebben opgebouwd bij Woonkeus, toch kans op een huurwoning. De woningen die bestemd zijn voor spoedzoekers worden verloot, waarbij iedere deelnemer evenveel kans heeft op de woning.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de folder rechts downloaden. U kunt ook contact opnemen met Woonkeus Stedendriehoek of IJsseldal Wonen.