Actueel

Actie Woonbond over huurverlaging

16 april 2018


De Woonbond heeft onlangs opgeroepen tot een huurverlaging van 10 % omdat de huren volgens hen de laatste jaren fors gestegen zijn en de corporaties hoge winsten maken. Hier kan en wil IJsseldal Wonen geen gehoor aan geven. IJsseldal Wonen kiest ervoor om te investeren op lange termijn zodat niet alleen nu maar ook in de toekomst onze woningen van goede kwaliteit en betaalbaar zijn.

Betaalbare woningen
Betaalbaarheid blijft een belangrijk speerpunt voor ons. We willen tenslotte samenwerken aan passend wonen voor mensen met een beperkt inkomen. Maar dat doen we niet door de huren op dit moment  te verlagen. We gaan verstandig met ons geld om. We investeren in de toekomst door woningen energiezuiniger te maken waardoor onze huurders comfortabel wonen met een lager energieverbruik.

Huurverhogingen
Vanaf 2016 voert IJsseldal Wonen een gematigd huurbeleid. In overleg met de Huurdersbelangenvereniging hanteren we de inflatie als huurverhoging. De huurverhoging was de afgelopen jaren 0,6 % en 0,3 % en komt voor 2018 uit op 1,4 %. We maken bij IJsseldal Wonen al vanaf 2016 geen gebruik van de mogelijkheid om extra huurverhoging te vragen bij de hogere inkomens.  De huurverhoging bij IJsseldal Wonen is gering.

Huur bij vrijkomende woningen
Om te zorgen dat vrijkomende woningen betaalbaar zijn voor onze doelgroep hanteren we een huurprijs die ver onder het maximum ligt. Wij zorgen  er voor dat een belangrijk deel van het woningaanbod passend is is voor mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag. We hebben als uitgangspunt dat 60% van het woningaanbod een huurprijs heeft onder de € 600,-.

Duurzaamheid
Ook bij IJsseldal Wonen staan we voor de uitdaging om het energieverbruik van onze woningen te verduurzamen. We willen in 2050 co2 neutraal zijn. Dat zal de komende jaren een groot beslag op onze middelen leggen. Daarnaast zijn verschillende complexen aan het eind van de levensduur. Daarvoor is groot onderhoud, renovatie of herstructurering nodig. Allemaal ingrepen die ook het nodige kosten.

Papieren winst
IJsseldal Wonen maakt wel  winst maar dit is papieren winst. Een belangrijk deel komt namelijk door een nieuwe waardering van het vastgoed. Deze waardestijging van het vastgoed maakt ons op papier rijker. We kunnen er verder niets mee zolang wij de woningen niet verkopen. En dat willen we ook niet want we zijn juist een verhuurder. De waardestijging zit dan ook in de stenen, en niet in onze portemonnee