Over IJsseldal Wonen

Anbi verantwoording


IJsseldal Wonen is door de Belastingdienst als een Algemeen nut beogende instelling (Anbi) gekwalificeerd. Aan deze status is een informatieplicht gekoppeld. U vindt deze informatie hieronder.

Naam organisatie

Stichting IJsseldal Wonen

Kvk nummer

08025155

RSIN nummer

2845453

Postadres


Postbus 100
7390 AC
Twello

E-mailadres

info@ijsseldalwonen.nl

Telefoonnummer

(0571) 27 79 79

Doelstellingen volgens
statuten1. IJsseldal Wonen is uitsluitend werkzaam in de volgende gemeenten van de Stedendriehoek: Voorst en Lochem

2. IJsseldal Wonen stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn.

Hoofdlijnen ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2014-2017 Dichter bij de kern

Directeur-bestuurder

Mw. drs. Y.M.E. Winkelhorst-Wensink

Beloningsbeleid voor directeur-bestuurder


De beloning van de bestuurder past binnen de hiervoor geldende normen van de wet normering topinkomens en de richtlijnen die door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn  afgevaardigd.  In het gepubliceerde jaarverslag is een uitgebreidere verantwoording hierover opgenomen

Beloningsbeleid voor personeel
Medewerkers van IJsseldal Wonen worden beloond op basis van de cao Woondiensten.

Actueel verslag activiteiten en financiënIJsseldal Wonen is per 1 januari 2013 ontstaan door een fusie van woningcorporatie De Groene Waarden uit Gorssel en woningcorporatie  Goed Wonen uit Twello. De jaarcijfers 2012 zijn nog voor de afzonderlijke corporaties opgesteld.

Jaarverslag De Groene Waarden 2012
Jaarverslag Goed Wonen 2012