Over IJsseldal Wonen

Disclaimer


  • IJsseldal Wonen spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat informatie tijdelijk niet actueel is. 
  • IJsseldal Wonen kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de weblinks. Aan de inhoud van de site kunt u geen rechten ontlenen. 
  • IJsseldal Wonen is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina of weblinks te kunnen raadplegen. Deze website wordt beschermd door copyright en is het exclusieve eigendom van IJsseldal Wonen. 
  • IJsseldal Wonen stemt toe dat u de website op uw computer doorneemt of kopieën van deze pagina’s afdrukt voor uw persoonlijk gebruik. Overige reproductie, overdracht of verdeling van het geheel of een deel van de informatie, illustraties en de broncode op de website is verboden tenzij IJsseldal Wonen u vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
  • Door ons per e-mail gegevens te bezorgen, verplicht u zich tot alle redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens u de e-mail naar IJsseldal Wonen verstuurt.  
  • IJsseldal Wonen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. IJsseldal Wonen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging .