Over IJsseldal Wonen

Integriteit


Integriteitsbeleid en klokkenluidersregeling
Integriteit is één van onze kernwaarden. We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn. De regels hierover zijn vastgelegd in ons integriteitsbeleid. Om te zorgen dat medewerkers onrechtmatigheden kunnen melden, zonder verlies van hun baan, hanteren we ook een klokkenluidersregeling.

Landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Naast de klokkenluidersregeling die specifiek bedoeld is voor medewerkers, is er ook een landelijk meldpunt integriteit dat openstaat voor iedereen. Bij het meldpunt kunt u terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het meldpunt is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (070) 33 949 75 of  meldpuntcorporaties@minvrom.nl. Voor meer informatie kunt u ook de folder rechts downloaden.