Over IJsseldal Wonen

Raad van Commissarissen


De Raad van Commissarissen is het orgaan dat op basis van een Reglement Raad van Commissarirssen de strategie en de meerjarenplanningen van IJsseldal Wonen goedkeurt. Ook houdt zij toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken bij IJsseldal Wonen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van IJsseldal Wonen en kunnen voor een periode van maximaal twee keer vier jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

Per 1 januari 2018 bestaat de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen uit de volgende personen:

Mevr. B. (Bea) Annot
Dhr. P. (Patrick) Hijlkema
Dhr. A. (Arnoud) Spithoven
Mevr. H. (Heleen) Buijs

U kunt hier de volgende documenten inzien van de Raad van Commissarissen:

Reglement RvC

Profielschets

Rooster van aftreden RvC

Nevenfuncties RvC

Reglement Bestuur

Reglement auditcommissie

Reglement remuneratiecommissie

Reglement Selectiecommissie