Over IJsseldal Wonen

Visitatie


IJsseldal Wonen is lid van de landelijke branchevereniging van woningcorporaties, Aedes. Door ons lidmaatschap verbinden wij ons aan de Aedescode. Onderdeel van deze code is de Governancecode. In de Goverancecode is onder andere vastgelegd dat corporaties zich elke vier jaar moeten aten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Hieronder kunt u de visitatierapporten van Goed Wonen en De Groene Waarden raadplegen. In 2015 is IJsseldal Wonen gevisiteerd.