Drie woningen aan de Binnenweg in Voorst hebben nieuwe daken gekregen. Hierbij is het oude asbesthoudende dakbeschot verwijderd. Er zijn onder andere nieuwe geïsoleerde dakplaten aangebracht.

In de kopgevels zijn vleermuiskasten ingemetseld. Ter plaatse van de dakgoot zijn vogel vides aangebracht. Een vogelvide, ook wel huismussenbehuizing genoemd, is een broedruimte voor huismussen. Het bevindt zich onder de laagste rij pannen van een dak. Vogels hebben hierdoor weer de mogelijkheid om onder de pannen te nestelen, maar kunnen niet verder onder het dak gaan. 

Al met al een heel mooi project dat in samenspraak met de bewoners en bouwbedrijf Kreunen tot stand is gebracht!
 

 

Vleermuiskast
Vleermuiskast