Wat kunnen de oorzaken zijn......

En wat te doen dan.....?

Als een groep uitvalt, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • de groep is te zwaar belast doordat teveel apparatuur op de groep is aangesloten;
  • kortsluiting door verkeerde of foutieve aansluiting van lampen of apparatuur;
  • kortsluiting in de apparatuur zelf;
  • kortsluiting in de installatie.

 

Wat moet u doen als de stroom uitvalt?

  1. Schakel alle groepsschakelaars uit.
  2. Schakel de aardlekschakelaar weer in.
  3. Schakel de groepsschakelaars stuk voor stuk weer in, totdat de aardlekschakelaar weer uitvalt. Op die manier kunt u erachter komen waar de storing zit. Door binnen deze groep de stekkers van alle toestellen uit het stopcontact te trekken, valt na te gaan of de storing in de huisinstallatie of in een van de toestellen zit.
  4. Als u het defecte toestel heeft uitgezet, kunt u de aardlekschakelaar en de groepsschakelaar weer inschakelen.

 

Als bovenstaande niets uithaalt, dan zit er wellicht in de installatie zelf een storing. Neem dan contact op het IJsseldal Wonen. Blijkt dat de storing toch komt door een defect in uw eigen apparatuur of door eigen handelen, dan komen de kosten voor uw rekening.