Huur betalen

Huurt u een woning bij IJsseldal Wonen? Dan betaalt u iedere maand huur voor de eerste van de nieuwe maand. In de huurovereenkomst staat wat de huurprijs is. De huur kunt u via verschillende mogelijkheden betalen: automatische betaling, iDeal, acceptgiro, met de PIN bij ons kantoor, storting bij de bank of via een periodieke overschrijving. Contant betalen op kantoor is niet mogelijk. Zijn er betalingsproblemen? Dan gaan we met u in gesprek over een regeling.

Mogelijk komt u financieel in de knel door de coronacrisis. U heeft misschien zorgen over de huurbetaling, omdat uw inkomen daalt. Als dat voor u geldt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via incasso-at-ijsseldalwonen.nl of via ons KCC, tel. 0571 27 79 79. Samen met u gaan we graag zo snel mogelijk op zoek naar een passende oplossing. Lees hieronder meer over ons Betaalbaarheidsfonds.

 

Betaalbaarheidsfonds

In overleg met de Huurdersbelangenvereniging is een betaalbaarheidsfonds ingesteld.

Mogelijk komt u financieel in de knel, door de coronacrisis, ontslag of het overlijden van uw partner. Maakt u zich zorgen over het betalen van de huur? We zoeken graag met u naar een oplossing! Het betaalbaarheidsfonds is één van de middelen die we kunnen inzetten om uw geldzorgen te verlichten.

Voor wie is het betaalbaarheidsfonds?
Voor alle huurders van IJsseldal Wonen die financieel in de knel zitten.

Hoe werkt het?
Als u in aanmerking komt voor het betaalbaarheidsfonds, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. U kunt denken aan huurbevriezing of huurverlaging. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de hoogte van uw inkomen en de huurprijs. We denken met u mee over een oplossing die past bij uw situatie, zoals een vergoeding voor verhuiskosten (naar een goedkoper huis), financiële begeleiding, enz.

Aanmelden voor het betaalbaarheidsfonds
Neem contact op via incasso-at-ijsseldalwonen.nl of via het Klantencontactcentrum, tel. 0571 27 79 79. Wij kijken samen met u of het betaalbaarheidsfonds geschikt is, of dat wij u een andere oplossing kunnen bieden.

 

Betalingsmogelijkheden

De huur kunt u op verschillende manieren betalen. Zo kiest u een manier die voor u prettig werkt. De mogelijkheden zijn:

 • Automatische betaling
 • iDeal via het klantportaal
 • Acceptgiro of internetbankieren
 • Met de PIN bij ons kantoor
 • Storting bij de bank
 • Periodieke overschrijving.

Contant betalen op kantoor is niet mogelijk.


Tip! Wilt u het uzelf makkelijk maken? Geef dan een machtiging af voor een automatische incasso. De huur wordt dan iedere 1e van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet automatisch, maar wilt u dit wel? Vul dan een machtigingsformulier in:

Verantwoordelijkheden

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Heeft u een betalingsachterstand en reageert u niet op onze aanmaningen en brieven? Dan geven wij de vordering uit handen aan ons deurwaarders- en incassobureau. Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat uw schuld en de kosten niet te hoog oplopen. In bijzondere gevallen bieden wij u onder voorwaarden een betalingsregeling.

Veelgestelde vragen

De huur moet u vooraf betalen. Bij het tekenen van de huurovereenkomst betaalt u direct de huur over de resterende dagen van de maand. Iedere volgende huur moet u voor de eerste van de maand betalen. Deze afspraak is vastgelegd in uw huurovereenkomst en kan niet worden aangepast.

Het rekeningnummer van IJsseldal Wonen is NL 44 RABO 036 28 10 400.

Ja, dat is de makkelijkste betalingsmethode. De huur wordt dan iedere 1e van de maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet automatisch, maar wilt u dit wel? Vul dan een machtigingsformulier in.

Let op: Lever het machtigingsformulier vóór de 15e van de maand in, dan start de automatische incasso per de 1e van de volgende maand. Levert u het machtigingsformulier na de 15e van de maand in, dan start de automatische incasso de maand erna.

Ja, dat is mogelijk. Kiest u voor een betaling via acceptgiro? Dan ontvangt u iedere maand van ons een acceptgiro om in te vullen, te ondertekenen en bij uw eigen bank in te leveren. Betaalt u via internetbankieren? Vergeet dan niet om het betalingskenmerk, zoals vermeld op de acceptgiro, in de omschrijving te vermelden. Beschikt u niet over het betalingskenmerk? Vermeld dan uw naam en adres.

Dat kan. Kiest u voor pinbetaling? Dan moet u iedere maand een bezoek brengen aan ons kantoor in Twello. U ontvangt na betaling van de huur een ontvangstbewijs.

Contant betalen is bij IJsseldal Wonen niet mogelijk.

Bij verschillende banken is het mogelijk om contant geld direct op onze rekening te laten storten. U moet bij de storting het betalingskenmerk van de acceptgirokaart vermelden. Ons IBAN is NL 44 RABO 036 28 10 400. Controleer bij uw eigen bank of een storting kan.

Stelt u een periodieke overschrijving in? Dan geeft u zelf de bank opdracht om iedere maand uiterlijk de 1e dag van de maand, de huur naar ons over te maken. Let er wel op dat u zelf de bank op de hoogte brengt van veranderingen in het huurbedrag, bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging op 1 juli.

Wilt u de betaalwijze van de huur veranderen, neem dan contact met ons op.

Bent u in een situatie terechtgekomen waardoor u de huur niet op tijd of niet kunt betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Samen kijken we naar een oplossing. Wanneer u de huur niet of niet op tijd betaalt, ontvangt u aanmaningen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. Heeft u een betalingsachterstand en reageert u niet op onze aanmaningen en brieven? Dan geven wij de vordering uit handen aan ons deurwaarders- en incassobureau. De kosten zijn voor u. Ontvangt de deurwaarder van u geen volledige betaling? Dan vraagt hij op ons verzoek aan de kantonrechter om de huurovereenkomst met u te ontbinden. Gaat de rechter met dat verzoek akkoord? Dan gaan wij tot uitzetting over. Ook de kosten voor de uitzetting moet u betalen.

Heeft u problemen met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat uw schuld en de kosten niet te hoog oplopen.

In bijzondere gevallen bieden wij u onder voorwaarden een betalingsregeling. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het treffen van een betalingsregeling? Neem dan contact met ons op. 

Een betalingsregeling sluiten wij alleen af met u als huurder, of met de instantie die voor u de huur betaalt. Als u zich houdt aan de gestelde voorwaarden, dan spreken wij het volgende af:
 

 • U betaalt het openstaande bedrag in maximaal zes termijnen
 • De termijnen worden maandelijks aan ons overgemaakt
 • U betaalt de termijnen als apart bedrag op hetzelfde moment als de huurbetaling
 • Als de betalingsregeling loopt, kunnen deze afspraken niet meer gewijzigd worden
 • Eventuele extra betalingen worden verrekend met de laatste termijnen van uw betalingsregeling


Wat is de gang van zaken bij een betalingsregeling?
Na het afsluiten van een betalingsregeling ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Hierin leggen wij vast in hoeveel termijnen u de betalingsachterstand moet betalen en wat de termijnbedragen zijn.

Niet nakomen afspraak betalingsregeling
Als u de afspraak van de betalingsregeling niet nakomt, vervalt de betalingsregeling. Dit is het geval als u te laat betaalt, of niet het hele bedrag betaalt. Wij schakelen de deurwaarder in en starten een incassoprocedure.

Het Budgetadviescentrum Lochem B€L is een informatie- en adviescentrum waar u terecht kunt met vragen over geldproblemen. Ook kunt u bij het B€L terecht voor hulp bij het invullen van formulieren. B€L is bereikbaar op telefoonnummer 0573 29 70 00, mobiel via 06 57 04 81 03 (ook WhatsApp) of per mail: budgetadviescentrum-at-welzijnlochem.nl.

Zijn de problemen groter of u maakt zich over meer dingen zorgen? Neem dan contact op met 't Baken. Het telefoonnummer is 0573 28 92 90 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur). Whatsapp: 06 500 80 619. E-mail naar info-at-bakenlochem.nl of via het contactformulier. Let op: vanwege het coronavirus zijn er gewijzigde contactmogelijkheden.

Woont u in de gemeente Voorst en heeft u behoefte aan (financiële) ondersteuning? Zijn de problemen groter of u maakt zich over meer dingen zorgen? U kunt zonder verwijzing contact opnemen met het Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNV). Het inloopspreekuur is op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in Twello. Op werkdagen kunt u ook bellen. Het telefoonnummer is 0571 74 51 11. Via e-mail kunt u zich ook melden, info-at-mnvoorst.nl. Via ons kunt u ook in contact komen met het MNV.