Mijn situatie is veranderd

Is uw (woon)situatie veranderd? Geef wijzigingen, zoals bij samenwonen, onderverhuren, deelopzeggen en scheiden altijd aan ons door. Soms moeten wij toestemming geven voor de wijziging. Uw rechten en plichten kunnen veranderen. 

Samenwonen

Bent u met iemand samen gaan wonen in de woning? Dan kan uw huisgenoot een medehuurder zijn. Er gelden verschillende voorwaarden voor verschillende situaties:

Medehuurder:
U woont samen en jullie hebben beiden het hoofdverblijf op het adres. U kunt aantonen dat u minimaal 2 jaar een duurzame relatie heeft (uittreksel GBA). Een duurzame relatie is op de toekomst gericht en mag niet van aflopende aard zijn.

Let op: Geven wij akkoord voor de medehuurder, dan kan dit gevolgen hebben voor een mogelijke huurtoeslag.

Automatisch medehuurder:
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? De partner is dan automatisch medehuurder van uw woning, aanvragen is niet nodig. Er is geen handtekening op het huurcontract nodig. Geef de wijziging wel aan ons door. Stuur een kopie van trouwakte of geregistreerd partnerschap op.

Kind als medehuurder:
Onder bepaalde voorwaarden kan een kind medehuurder worden. Naast bovenstaande voorwaarden moet het kind zijn/haar hele leven bij ouder(s) inwonen en minimaal 35 jaar oud zijn.

Geef uw (woon)situatie aan ons door:

Vul het aanvraagformulier voor medehuurschap in en stuur deze naar ons door. Dat gaat als volgt:

 1. Lever het GBA-uittreksel, inclusief woonverleden van de medehuurder in
 2. Onderbouw uw aanvraag
 3. Voeg een kopie van het legitimatiebewijzen van u en de medehuurder bij
 4. IJsseldal Wonen beoordeelt uw aanvraag en er wordt binnen 3 weken contact met u opgenomen

Uitzonderingen

 • Woont u wel samen, maar is diegene geen medehuurder? Geef de wijziging toch schriftelijk aan ons door
 • Medehuurderschap kan niet worden toegekend als de hoofdhuurder vervolgens op korte termijn de huur opzegt

Onderhuur

Wilt u de woning (deels) onderverhuren? Vraag dit dan schriftelijk aan door de volgende gegevens aan ons door te geven:

 • Naam van onderhuurder
 • Aantal bewoners
 • Onderhuurprijs
 • Ingangsdatum van onderhuurovereenkomst
 • Reden van onderverhuur

Binnen 3 weken na ontvangst van uw schriftelijke aanvraag nemen wij contact met u op. Vaak volgt er een gesprek. Als wij akkoord geven, doen wij dat ook altijd schriftelijk. Aan het akkoord kunnen voorwaarden verbonden zijn.

Deelopzegging

Verhuist één van de bewoners? Geef deze wijziging aan ons door. Er is verschil tussen inwonend en medehuurder:

Inwonend of medebewoner?
Verhuist de hoofdhuurder? Dan verhuizen inwoner(s) of medebewoner(s) ook. Zij hebben geen rechten op de huurwoning. Vertrekt een inwoner of medebewoner? Geef dit door aan IJsseldal Wonen. Bij kinderen die uit huis gaan hoeft u geen melding te doen.

Medehuurder of medecontractant?
Verhuist één van de huurders of contractanten en blijft de ander er wonen? Lever dan het formulier deelopzegging in. Deze moet door beide huurders worden ondertekend. De huurovereenkomst loopt door met de huurder die in de woning blijft.

Hoofd- of medehuurder overleden?
Overlijdt één van de huurders of contractanten en wil de ander in de woning blijven wonen? Lever dan het formulier Wijziging i.v.m. overlijden hoofd- of medehuurder bij ons in.

Scheiden

Gaat u scheiden en blijft u of uw partner in de woning wonen? Vul het formulier deelopzegging in en onderteken het beiden. Wij bevestigen de wijziging schriftelijk aan u allebei. Komt u er samen niet uit? Dan wacht u tot er een uitspraak van de rechter is.

 

Veelgestelde vragen

Vul de aanvraag voor medehuurderschap in.

In de meeste gevallen moet u de woning verlaten. Neem contact op met IJsseldal Wonen voor een gesprek. Wij bekijken de situatie samen.

Nee, u bent van rechtswege beide huurder van de woning en heeft dezelfde rechten en plichten. Geef de wijziging door en lever een kopie van de trouwakte in.

Dan is er sprake van huisbewaarderschap. Dit is mogelijk voor maximaal één jaar. Hiervoor heeft u toestemming van IJsseldal Wonen nodig. Vraag het huisbewaarderschap schriftelijk aan en noteer naam, geboortedatum, contactgegevens en een toelichting. Voeg kopie van het legitimatiebewijs en uittreksel van het GBA met woonverleden toe. De aanvraag wordt binnen 3 weken door ons behandeld.

Het formulier met de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier