Overlast melden

Ervaart u overlast van uw buren? Met overlast bedoelen we bijvoorbeeld harde geluiden die regelmatig terugkomen. Maar ook vernieling, stank en pesterijen uit uw buurt. Wij delen tips over hoe u om kunt gaan met overlast. Komt u zelf niet tot een oplossing? Maak een overlastmelding bij IJsseldal Wonen.

Wanneer is er sprake van overlast?

In Nederland leven we dicht op elkaar. Bijna iedereen hoort weleens omgevingsgeluiden van de buren. Dat is niet altijd te voorkomen. Buren weten ook lang niet altijd dat ze u tot last zijn. Misschien veroorzaakt u dit zelf ook weleens. Het wordt anders wanneer de geluiden hard zijn en deze regelmatig terugkeren, zoals bij harde muziek. Ook kan er sprake zijn van overlast bij blaffende honden, vernieling, stank en pesterijen. Het verschilt per situatie. 

Spreek uw buren aan

Ervaart u overlast van uw buren? Het is dan verstandig om daarover op een rustig moment in gesprek te gaan. Bedenk vooraf wat u wilt zeggen zodat u uw probleem rustig en helder kunt vertellen. Praat vanuit de ik-vorm. Geef daarbij voorbeelden aan van het soort overlast en de tijdstippen waarop het gebeurt. Blijf tijdens het gesprek rustig en bied aan om samen na te denken over mogelijke oplossingen. Probeer samen duidelijke afspraken te maken en spreek ook een datum af waarop u de situatie samen opnieuw bespreekt. Wanneer uw eigen pogingen om de overlast te verminderen niet helpen, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. 

“Een plezierige woonomgeving maken wij samen!”

Overlast te voorkomen:

  • Zorg voor een goed contact met uw buren. Wanneer u goed met elkaar kunt opschieten is er vaak meer begrip voor elkaars situatie
  • Als u een feestje geeft of gaat klussen, vertel uw buren dat dan van tevoren. Neem na afloop van het feestje niet buiten afscheid van uw bezoek
  • Zet geluidboxen, piano en wasmachine niet tegen de muur tussen beide woningen en plaats apparatuur zo mogelijk op een rubberen mat
  • Spreek met uw buren vaste tijden af om muziek te maken

Buurtbemiddeling

IJsseldal Wonen werkt samen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt u om een burenconflict op te lossen. Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal en dat van de buren. Bemiddelaars zijn onpartijdig en onafhankelijk. Vervolgens zorgen zij voor een bemiddelingsgesprek met als doel dat u samen met uw buren tot een oplossing van het conflict komt.

U kunt zichzelf aanmelden bij de coördinator van Buurtbemiddeling in uw gemeente. Woont u in de gemeente Lochem? Klik hier. Woont u in de gemeente Voorst? Klik hier. Ook kunt u het probleem bij IJsseldal Wonen melden. Wij zorgen dan voor de aanmelding bij Buurtbemiddeling. 

In onderstaande video wordt de werkwijze van Buurtbemiddeling uitgelegd:

Overlast melden

Ervaart u overlast en komt u er samen of met hulp van Buurtbemiddeling niet uit? Vul dan ons registratieformulier in

Wij beoordelen uw melding. Is er sprake van last (hinder)? In dat geval adviseren wij Buurtbemiddeling. Is er sprake van overlast? Dan spreken wij uw buren aan op de overlast en maken hier afspraken over. Wij zoeken dan ook naar bewijslast voor de overlast. In geval van overlast nodigen wij u uit voor een gesprek om de aanpak door te nemen. Is er sprake van overlast door geweld, bedreiging of drugoverlast? In dat geval meldt u zich rechtstreeks bij de politie.

Veelgestelde vragen

Bij Buurtbemiddeling zijn vrijwillige, onpartijdige deskundigen werkzaam die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen bij burenoverlast. IJsseldal Wonen heeft afspraken gemaakt met Buurtbemiddeling Voorst en Lochem en verwijst haar huurders graag door voor deze gratis vorm van dienstverlening.

Is er sprake van overlast dat door de politie te constateren is (denk aan harde muziek of blaffende honden) en is er geen sprake van leefgeluid? Neem contact op met de politie. Als zij de overlast constateren wordt de veroorzaker hierop aangesproken.

Nee, dat kan niet. De Buurtbemiddelaars komen bij u thuis en luisteren naar uw verhaal. Daarom is het niet mogelijk om anoniem te blijven.

Probeer toch om in gesprek te komen. Geef aan dat u het moeilijk vindt maar heel graag wilt dat de overlast vermindert.

Ga eerst zelf met uw buren in gesprek om de overlast die u ervaart te bespreken en daar afspraken over te maken. Lukt dit niet, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Wordt de overlast ook nadat Buurtbemiddeling is ingeschakeld niet minder, of is de overlast geconstateerd door politie dan kunt u IJsseldal Wonen inschakelen.