Overlast melden

Ervaart u last of overlast van uw buren? Wij delen tips over hoe u om kunt gaan met last. Komt u zelf niet tot een oplossing? Maak dan een overlastmelding bij IJsseldal Wonen. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Wanneer is er sprake van last of overlast?

In Nederland leven we dicht op elkaar. Bijna iedereen hoort weleens omgevingsgeluiden van de buren. Dat is niet altijd te voorkomen. Buren weten ook lang niet altijd dat ze u tot last zijn. Misschien veroorzaakt u dit zelf ook weleens. Het wordt anders wanneer de geluiden hard zijn en deze regelmatig terugkeren, zoals bij harde muziek. Maar ook blaffende honden, vernieling, stank en pesterijen kunnen regelmatig terugkeren. Dan kan er sprake zijn van overlast.  

Spreek uw buren aan

Ervaart u last van uw buren? Het is dan verstandig om daarover op een rustig moment in gesprek te gaan. Bedenk vooraf wat u wilt zeggen zodat u uw probleem rustig en helder kunt vertellen. Praat vanuit de ik-vorm. Geef daarbij voorbeelden aan van het soort last en de tijdstippen waarop het gebeurt. Blijf tijdens het gesprek rustig en bied aan om samen na te denken over mogelijke oplossingen. Probeer samen duidelijke afspraken te maken en spreek ook een datum af waarop u de situatie samen opnieuw bespreekt. Wanneer uw eigen pogingen om de last te verminderen niet helpen, kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. 

“Een plezierige woonomgeving maken wij samen!”

Overlast voorkomen:

Zorg voor een goed contact met uw buren. Wanneer u goed met elkaar kunt opschieten is er vaak meer begrip voor elkaars situatie

Als u een feestje geeft of gaat klussen, vertel uw buren dat dan van tevoren. Neem na afloop van het feestje niet buiten afscheid van uw bezoek

Zet geluidboxen, piano en wasmachine niet tegen de muur tussen beide woningen en plaats apparatuur zo mogelijk op een rubberen mat

Spreek met uw buren vaste tijden af om muziek te maken

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt u om een burenconflict op te lossen. Bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal en dat van de buren. Bemiddelaars zijn onpartijdig en onafhankelijk. Vervolgens zorgen zij voor een bemiddelingsgesprek met als doel dat u samen met uw buren tot een oplossing van het conflict komt.

U kunt zichzelf aanmelden bij de coördinator van Buurtbemiddeling in uw gemeente. Woont u in de gemeente Lochem? Klik hier. Woont u in de gemeente Voorst? Klik hier. Ook kunt u het probleem bij IJsseldal Wonen melden. Wij zorgen dan voor de aanmelding bij Buurtbemiddeling. 

In onderstaande video wordt de werkwijze van Buurtbemiddeling uitgelegd:

Of lees dit verhaal.

Overlast melden

Ervaart u overlast en komt u er samen of met hulp van Buurtbemiddeling niet uit? Vul dan ons registratieformulier in

Wij beoordelen uw melding. Is er sprake van last (hinder)? In dat geval adviseren wij Buurtbemiddeling. Is er sprake van overlast? Dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Samen met u verzamelen wij dan ook bewijs voor de overlast. In geval van overlast nodigen wij u uit voor een gesprek om de aanpak door te nemen.

Is er sprake van overlast door geweld, bedreiging of drugoverlast? In dat geval meldt u zich rechtstreeks bij de politie.

Veelgestelde vragen

Is er sprake van een burenconflict of (over)last? In dat geval kunt u terecht bij Buurtbemiddeling. De bemiddelaars bij Buurtbemiddeling zijn getrainde vrijwilligers die onafhankelijk van IJsseldal Wonen werken. Zij komen op gesprek bij partij A en daarna bij partij B. Met een bemiddelingsgesprek helpen zij beide partijen om met elkaar afspraken te maken zodat het voor beide partijen weer prettig wonen is.

Is er sprake van overlast dat door de politie geconstateerd kan worden, zoals harde muziek, blaffende honden, dat in extreme vorm overdag voorkomt, of na 22:00 uur? Neem in dat geval contact op met de politie via 0900-8844. Ook in geval van bedreiging of intimidatie neemt u contact op met de politie.

Een anonieme melding nemen wij ter informatie aan. Overlast proberen wij op te lossen, maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Probeert u op een rustig moment uw buren te benaderen. Spreek vanuit de ik-vorm, geef aan waar u last van heeft en denk mee over een mogelijke oplossing.

Heeft u (over)last van uw buren? Vult u het overlast registratieformulier in. Registratieformulier-overlast.pdf
Probeert u met uw buren tot een oplossing te komen. Lukt het niet, of vindt u het lastig uw buren aan te spreken, schakel Buurtbemiddeling in. Ook wij kunnen u aanmelden bij Buurtbemiddeling. Is er sprake van overlast en komt Buurtbemiddeling niet tot stand? Dan neemt de woonconsulent met u contact op.

 

Wat kunt u van IJsseldal Wonen verwachten bij (over)last?

Is er sprake van last? Dan kunnen wij de situatie niet voor u oplossen. Wel geven wij u advies hoe u zelf tot een oplossing kunt komen.

Is er sprake  van overlast? IJsseldal Wonen pakt het samen met u op

 

Wat is het  verschil tussen Last en Overlast?

Bij last is er sprake van leefgeluiden. De hond van de buren die blaft als er wordt aangebeld. De geur van de buren die aan het koken zijn. Situaties rondom het wonen waar u last of hinder van heeft. Maar welke te verwachten zijn als u woont in een woonwijk.

Bij overlast is er sprake van situaties wat u vooraf niet kan verwachten. In de nacht harde muziek of geluiden van tv. De hond die de hele dag in de achtertuin aan het blaffen is.

Veel gestelde vragen

Melding doen bij de politie

Met wie kan ik bellen? https://www.politie.nl/themas/melden.html

  • 112 (spoed of heterdaad) inbraak, verdachte situaties, geweld, ongeval
  • 0900-8844 (geen spoed, wel politie), heeft u overlast door harde muziek, de hond die gedurende de gehele dag of nacht blaft. Los van de politie maakt u ook bij IJsseldal Wonen een melding.
  • 0800-6070 (opsporingstiplijn)
  • 0800-8112 (teksttelefoon: 112 voor doven en slechthorenden)
  • 0900-1844 (teksttelefoon: 0900-8844 voor doven en slechthorenden)
  • 0031 343 57 8844 (0900-8844 vanuit het buitenland)
  • 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) volledig anoniem, politie krijgt ook geen inzage.
  • 144 (meldnummer voor dieren in nood)

Als men contact met de meldkamer krijgt zal deze ook de melding uitgeven aan de politie op straat. De meldkamer bepaalt ook of en wanneer deze wordt uitgegeven. Mocht in geval van drukte of andere prioritering de melding doorgezet worden dan zal de coördinator de melding intern uitzetten.

Soms wordt meteen de keuze al gemaakt dat de melding niet actueel is en zal de melding ter kennis name genoteerd worden of ter attentie van de wijkagent.

Men kan ook contact vragen met de wijkagent. Deze krijgt dat een terugbel verzoek en zal de melder bellen, zo snel mogelijk maar op een geschikt moment. Dit laatste kan ook via de website van de politie. Via een contactformulier kan men de vraag formuleren en verzenden.

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=deventer&distance=25.0

Klik op de wijkagent en je kunt een contactformulier invullen.

Wat doet de politie met een melding?

De opvolging van een melding verschilt natuurlijk per casus. Simpel gezegd handelt de politie altijd als een melding actueel is. Indien gewenst kan men een terugkoppeling vragen. Denk bijvoorbeeld aan een melding van geluidsoverlast of ruzie.

Als een melding een doorlopend probleem betreft, zoals burenruzie, drugs, verward persoon, enz. Dan kan het zijn dat als het actueel is dat het meteen wordt uitgegeven, mocht het nu niet actueel zijn maar wel steeds terugkeren dan zal het veelal bij de wijkagent belanden. Deze schat de casus in en neemt indien gewenst contact op.

In verband met de privacy en soms ook vanuit tactisch oogpunt kan niet altijd een terugkoppeling gegeven worden of pas na lange tijd.

Geen terugkoppeling wil niet zeggen dat er niets mee gebeurt.

Belangrijk.

Blijf elk geval melden, dit is ook voor dossier opbouw. Daarnaast geeft het beeld van het probleem en maakt het inzichtelijk op welke momenten en wijze het probleem speelt.