Maandag 5 juni ondertekenden wethouder Bert Visser van de gemeente Voorst en Dave van Zalk namens IJsseldal Wonen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de ‘Winkler Prins locatie’ in Voorst. Hierin maken wij met de gemeente afspraken over de ontwikkelfase van deze plek. IJsseldal Wonen wil  woningzoekenden op de huurmarkt in onze regio een passend thuis bieden tegen een betaalbare prijs. Daar draagt dit plan ook weer aan bij.

Samen met de gemeente maken we plannen voor nieuw te bouwen woningen waarin nieuwe sociale huurders, terugkerende huurders en sociale kopers een plek kunnen vinden. Voordat de nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden, slopen wij 13 bestaande verouderde woningen aan de Van Heuvenstraat en Binnenweg. We hopen dat we - in afstemming met omwonenden en belanghebbenden - aan het eind van het jaar het bestemmingsplan ter inzage kunnen leggen.