Over ons

Wij zijn IJsseldal Wonen. Met een kleine groep betrokken medewerkers zetten wij ons in om mensen met een bescheiden inkomen een woning aan te kunnen bieden in de regio Voorst en Lochem. Prettig en betaalbaar wonen in een huis dat de huurder zijn thuis noemt. Bij IJsseldal Wonen doen wij er alles aan om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Prestatieafspraken met de gemeenten

Streven naar betaalbaar wonen voor onze huurders staat nog steeds op nummer 1 bij IJsseldal Wonen en de HuurdersBelangenVereniging (HBV). Elk jaar maken wij prestatieafspraken met de gemeente Lochem en de gemeente Voorst. Dit zijn jaarlijkse afspraken op volkshuisvestelijk gebied, die door alle partijen worden ondertekend. De HBV is hier nauw bij betrokken. U vindt de prestatieafspraken voor 2022 hieronder:

Ons werkgebied

Het huizenaanbod van IJsseldal Wonen staat in twee gemeenten: Voorst en Lochem. Samen goed voor meer dan 3000 woningen, verspreid over 14 dorpen. En met woningen in grotere en kleinere dorpen, met verschillende voorzieningen en inwoners, is er voor iedere huurder een plek te vinden die als thuis voelt. Klik hier voor de kaart van ons werkgebied.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van IJsseldal Wonen heeft een actieve rol en is op de hoogte van de maatschappelijke wensen van inwoners uit de regio. Het bestuur heeft en neemt de verantwoordelijkheid om het beleid van IJsseldal Wonen en de wensen van huurders zo goed mogelijk te behartigen.

De Governancecode

Sinds 1 januari 2017 is er voor alle leden van Aedes de Governancecode Woningcorporaties. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen worden in deze verplicht om een goed intern toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing in acht te nemen. Ook bij IJsseldal Wonen geldt deze Governancecode.

Raad van Commissarissen

 

Per 1 januari 2022 bestaat de Raad van Commissarissen van IJsseldal Wonen uit:

(van links naar rechts)

  • Berry Prins, contactpersoon OR
  • Bea Annot, voorzitter
  • Thijs Paré, lid audit commissie
  • Ingrid Canter Cremers, lid RvC
  • Rebecca Hendriksen, voorzitter auditcommissie

De RvC hecht veel waarde aan transparantie. Hieronder vertellen ze over hun werkzaamheden in 2020. Heeft u een vraag aan de RvC? Dan kunt u hen mailen via rvc-at-ijsseldalwonen.nl.  

Publicaties Raad van Commissarissen

Hier vindt u de verschillende documenten van de Raad:

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder per 1-8-2021 is Dave van Zalk. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Formeel is hij verantwoordelijk voor het besturen van IJsseldal Wonen. Dat doet hij samen met ons Management Team. De nevenfunctie van Dave van Zalk is lid van de Raad van Toezicht van De Twentse Zorgcentra.

Visitatie

IJsseldal Wonen moet zich iedere vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. Dat is zo vastgelegd in de Aedescode. Tijdens dit onderzoek worden de prestaties van IJsseldal Wonen onderzocht. Wij krijgen hiermee een inzicht in de maatschappelijke prestaties, waardoor we concrete verbeteringen kunnen doorvoeren. De laatste visitatie van IJsseldal Wonen was in 2019.

Publicaties IJsseldal Wonen

Wilt u inzage in de jaarverslagen, het ondernemingsplan of andere publicaties van IJsseldal Wonen? U vindt ze hieronder:

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar delen we handige tips en leuke verhalen. Wilt u onze nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Via deze link kunt u zich aanmelden.

Bekijk hieronder de verstuurde nieuwsbrieven:

Sociaal statuut

Bij ingrijpend onderhoud of sloop en nieuwbouw worden huurders goed geïnformeerd over de werkzaamheden, impact en mogelijke vergoedingen. De kaders hiervoor liggen vast in het sociaal statuut. Dat kunt u hieronder vinden:

Algemene inkoopvoorwaarden

U vindt onze algemene inkoopvoorwaarden hieronder:

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de wet AVG. Dit is een privacywetgeving die geldt in de hele EU. Dit betekent dat bedrijven en organisaties vast moeten leggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. IJsseldal Wonen gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Zo hebben wij een privacy officer aangesteld om dit te bewaken en koppelen wij persoonsgegevens aan unieke codes. Wij verwerken alleen de uiterst noodzakelijke persoonsgegevens en publiceren deze nooit zonder toestemming van een huurder. Dit is een greep uit ons privacybeleid. Wilt u nog meer weten? Dan kunt u onze uitgebreide Privacyverklaring hier vinden.

Of u kunt uw vraag mailen naar AVG@ijsseldalwonen.nl, telefonisch contact opnemen 0571 27 79 79 of langskomen bij IJsseldal Wonen op openingstijden (ma t/m vrij van 8.30-16.00 uur).

Vraag? Neem
contact met ons op!

bel ons op werkdagen 8:30 - 16:00
mail ons, reactie binnen 3 werkdagen
bezoek ons op werkdagen 8.30 - 16.00
of zoek door de website