Klachten

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dit vinden wij heel vervelend! Hier leest u wat u dan kunt doen.

Geef uw klacht aan ons door

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van uw klacht. Vaak komen wij er dan samen wel uit. U kunt uw klacht indienen via Mijn IJsseldal Wonen. Geef ook aan wat er volgens u moet gebeuren om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Let op, het klachtenformulier is alleen bedoeld voor klachten over onze dienstverlening. Reparatieverzoeken kunt u hier doorgeven.

Klachtenprocedure

Wij nemen binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Dan bespreken we wat we met de klacht doen. Het proces gaat zo:

  1. U krijgt een vast contactpersoon bij IJsseldal Wonen die uw klacht in behandeling neemt. Zo heeft u altijd hetzelfde aanspreekpunt
  2. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 10 werkdagen naar tevredenheid op te lossen
  3. Is er na 10 werkdagen nog geen passende oplossing? Dan wordt de klacht doorgezet naar onze manager Wonen
  4. Onze manager Wonen streeft ernaar uw klacht binnen 5 werkdagen op te lossen

Tijdens dit proces houden wij u op de hoogte van de voortgang. Dat is wel zo prettig!

Wat als we er samen niet uitkomen?

Het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dat is heel vervelend. Dien in dat geval uw klacht in bij de onafhankelijke Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Meld uw klacht via dit klachtenformulier. Het KLAC neemt uw klacht dan in behandeling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Heeft u een klacht over de jaarlijkse huurverhoging of de woningwaardering? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie. Zij beoordelen of wij de regels rond huur en verhuur op de juiste manier hanteren. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl of bel met 0800 48 87 243.

Huurdersbelangenvereniging (HBV) IJsseldal behartigt de belangen van alle huurders van IJsseldal Wonen in de gemeenten Lochem en Voorst. De belangrijkste activiteiten van het HBV-bestuur zijn:

  • De woningstichting IJsseldal Wonen gevraagd en ongevraagd adviseren over hun beleid, de samenwerking met de Gemeente, huurprijzen, renovatie etc.
  • Het behandelen van vragen en problemen van huurders.
  • Een goede samenwerking opbouwen met IJsseldal Wonen.
  • Goede voorlichting geven aan huurders

Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging bestaat uit Reinier Hartgers, penningmeester, Riet Brugman, secretaris, Ap Peppelenbos, bestuurslid en Harry Verboom, voorzitter.

Wilt u meer weten over de Huurdersbelangenvereniging of heeft u een vraag? Neem contact op met de secretaris Riet Brugman, 0571 84 16 93 of ga naar www.hbv-ijsseldal.nl.

In de regio Stedendriehoek werken 5 gemeenten samen als het gaat om het verdelen van huurwoningen. Dit zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Voorst en Zutphen. De corporaties binnen deze gemeenten doen hun best om alles goed te laten verlopen. Toch kan er iets misgaan. Vindt u dat de regels niet goed zijn toegepast bij de verdeling van woonruimte of bij het behandelen van uw urgentieaanvraag? Dan kunt u een beroepschrift indienen. U kunt beroep indienen bij de Regionale Beroepscommissie Stedendriehoek. Meer informatie vindt u op de website van Woonkeus Stedendriehoek.