Meepraten

Huurders kunnen op verschillende manieren meepraten bij IJsseldal Wonen. Door middel van de huurdersbelangenvereniging, een bewonerscommissie of bijvoorbeeld het invullen van een online vragenlijst van het KWH.

Huurdersbelangenvereniging

Huurdersbelangenvereniging (HBV) IJsseldal behartigt de belangen van alle huurders van IJsseldal Wonen in de gemeenten Lochem en Voorst. IJsseldal Wonen heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de HBV afgesloten. Sinds 1 januari 2018 zijn alle huurders van IJsseldal Wonen automatisch en gratis lid van de HBV. 

De belangrijkste activiteiten van het HBV-bestuur zijn:

  • De Woningstichting IJsseldal Wonen gevraagd en ongevraagd adviseren over hun beleid, de samenwerking met de gemeente, huurprijzen, renovatie etc.
  • Het behandelen van vragen en problemen van huurders
  • Een goede samenwerking opbouwen met IJsseldal Wonen
  • Goede voorlichting geven aan huurders

Elk kwartaal plaatst het bestuur van de HBV een bericht op de website, om de communicatie met de leden te verbeteren en de leden te informeren over alles wat er in huurdersland speelt. De meest recente brief van de HBV vindt u hier.

Bestuur van de HBV

Wilt u meer weten over de Huudersbelangenvereniging of heeft u een vraag?

Neem contact op met secretaris Sjoerdtje Bolt via telefoonnummer 06-34270147, stuur een mail naar info@hbv-ijssel.nl of ga naar de website http://hbv-ijsseldal.nl/

De nieuwe samenstelling van het bestuur is:

Harry Verboom (voorzitter), Henk Degen, Gerard Kupers (penningmeester), Sjoerdtje Bolt (secretaris) en Betsy Witteveen.

Bewonerscommissie

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze huurders en zitten dan ook regelmatig met bewonerscommissies aan tafel. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de belangen van een wijk, straat of appartementengebouw. Wij praten over onderhoud, veiligheid en de woonomgeving. En het blijft niet alleen bij praten. Wij kijken ook wat we samen kunnen doen om wijken en buurten te verbeteren.

Wilt u graag een bewonerscommissie oprichten voor uw appartementengebouw of uw straat? Neem dan contact met ons op.

Meten dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat huurders tevreden zijn over onze dienstverlening. Om te weten te komen hoe huurders onze dienstverlening beoordelen, voeren wij het hele jaar door klanttevredenheidsonderzoeken uit. Dit doen wij via KWH, het landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties. Meer informatie over het KWH leest u in de folder:

Veel gestelde vragen

Alle huurders van IJsseldal Wonen zijn automatisch gratis lid.

De HBV bemiddelt bij problemen van huurders en onderhouden contact met groepen huurders via klantenpanels en buurtbijeenkomsten. Ook informeren ze huurders over hun rechten en plichten.

IJsseldal Wonen deelt uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) met het KWH. Als u helemaal niet (meer) door het KWH benaderd wilt worden, dan kunt u dit bij IJsseldal Wonen kenbaar maken. Wij zorgen er dan voor dat u uit het bestand wordt gehaald.

Nee, u bent hiertoe niet verplicht. Wij waarderen het wel heel erg als u hieraan uw medewerking wilt verlenen. Want hoe meer huurders hun mening geven, des te beter kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Als u helemaal niet (meer) door het KWH benaderd wilt worden, dan kunt u dit bij IJsseldal Wonen kenbaar maken. Wij zorgen er dan voor dat u uit het bestand wordt gehaald.

Veel gestelde vragen

Een  bewonerscommissie is een afvaardiging van een (appartementen)complex. Een aantal huurders treden op als bewonerscommissie en vertegenwoordigen de achterban. Als bewonerscommissie ben je het aanspreekpunt van IJsseldal Wonen en vindt er jaarlijks overleg plaats over algemene klachten en vragen vanuit het complex. Interesse om een bewonerscommissie op te richten? Neem contact op met de woonconsulenten.