Onderhoud

IJsseldal Wonen voert regelmatig onderhoud uit aan uw woning. Denk dan aan werkzaamheden zoals, buitenschilderwerk, controle hang- en sluitwerk en vervanging van dakbedekking op platte daken. In het planmatig onderhoud ziet u welke werkzaamheden we aan uw woning of complex gaan uitvoeren. Voor het vervangen van uw sanitair of keuken gelden andere richtlijnen.

Planmatig onderhoud

Bij planmatig onderhoud gaat het om groot onderhoud aan de buitenkant van uw woning zoals het schilderen van kozijnen of het vervangen van het dak. Maar ook het planmatig (dus in grotere aantallen) vervangen van badkamers, keukens en toiletten. Planmatig onderhoud doen we altijd bij meerdere woningen tegelijk, meestal per straat of woonblok. Uiteraard ontvangt u altijd bericht wanneer wij bij u aan de slag gaan. De kosten voor dit onderhoud zijn voor ons. Voorafgaand aan het werk ontvangt u van ons schriftelijk bericht over de startdatum en het uitvoerend bedrijf.

Sinds een aantal jaren vervangen wij cv-ketels als die aan vervanging toe zijn door duurzame zogenaamde doorstroomtoestellen. Hierbij wordt het water pas verwarmd op het moment dat er vraag naar is. Er wordt geen energie verspild voor het warm houden van water.

Benieuwd welke werkzaamheden we dit jaar aan uw woning of complex gaan uitvoeren? (Let wel: Planning is onder voorbehoud) Neem dan contact met ons op.

Concept-Planmatig-Onderhoud.pdf

 

Vervangen badkamer, toilet en keuken

IJsseldal Wonen heeft richtlijnen voor het vervangen van uw badkamer, toilet en keuken. Uw keuken, badkamer of toilet vervangen wij na een aantal jaren. Hiervoor staan vaste termijnen. Uw keuken vervangen wij na 21 jaar, uw badkamer en toilet na 35 jaar. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden. Dat doen wij voor u. Als uw woning aan de beurt is, ontvangt u automatisch bericht van ons.

Wilt u overstappen op elektrisch koken, dan hoeft u niet op het geplande onderhoud te wachten. IJsseldal Wonen doet alle aanpassingen ter voorbereiding van elektrisch koken. Dit houdt concreet in dat uw meterkast geschikt wordt gemaakt en dat er een elektrische aansluiting in de keuken wordt gerealiseerd. De gaskraan in de keuken wordt afgedopt. Omdat wij duurzaamheid stimuleren, hoeft u hier niet voor te betalen. Ook niet tegen huurprijsverhoging. Neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Centrum, 0571 27 79 79.

Asbest verwijderen

Al onze woningen hebben een asbestkaart in de meterkast hangen. Daar staat op of we asbest hebben gevonden in uw woning of in een vergelijkbare woning. IJsseldal Wonen komt in de komende vijf jaar - zo veel mogelijk in combinatie met onderhoud of isoleren - bij u langs, om het asbest te verwijderen. Dat laten wij u op tijd weten. Het is tot die tijd belangrijk dat u het asbest niet beschadigt tijdens bijvoorbeeld het klussen. Door de asbestkaart weten u en andere mensen die gaan klussen in uw woning, waar asbest aanwezig is. Wel zo veilig!

Heeft u geen asbestkaart in uw meterkast hangen? Laat het ons dan weten. U vindt ons telefoonnummer en e-mailadres onder aan deze pagina.

Veel gestelde vragen

Nee, alleen als er al een fonteintje aanwezig was, wordt deze vervangen en geplaatst.

U kunt die dagen geen gebruik maken van uw badkamer en toilet, wel wordt de toiletpot teruggeplaatst op het einde van de dag.

Veel gestelde vragen

Ja dat is wel mogelijk, maar hieraan zijn wel kosten verbonden.

Er kunnen geen onderdelen worden weggelaten of worden vervangen. De gehele keuken zal dus vervangen gaan worden inclusief wandtegels.

Als u dit aangeeft, zullen wij eerst controleren of die voorziening inderdaad in de huur is verrekend. Is dit het geval, dan krijgt u die voorziening ook weer terug in uw nieuwe keuken.

U kunt ervoor kiezen deze tegels te laten zitten of de aannemer verwijdert de tegels en werkt de wand netjes af. De wand wordt niet gesausd. Er worden dus geen nieuwe wandtegels teruggeplaatst tenzij u hiervoor zelf wil betalen.

Ja, de meterkast wordt uitgebreid met een groep en er wordt een perilex aansluiting gemaakt om elektrisch koken mogelijk te maken. Uiteraard blijft het mogelijk om op gas te koken. Maar bent u van plan om elektrisch te gaan koken, geef dit aan bij de aannemer. De gasleiding wordt dan afgedopt in uw woning.

Nee, er wordt een 2-fasen aansluiting aangelegd. Hierop kan alleen een standaard kookplaat aangesloten worden die hiervoor geschikt is. De kookplaat laat u dan aansluiten door een installateur (dit gebeurt niet door de installateur van IJsseldal Wonen!)

Als de schappen of andere voorzieningen geen belemmering zijn tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, kunnen ze waarschijnlijk blijven zitten. Maar wij raden u aan dit te bespreken tijdens het huisbezoek van de aannemer.

Als deze technisch in orde is bevonden door de aannemer mag deze blijven. Echter de vaatwasser mag niet in het standaard keukenblok geplaatst worden.

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor de vloerafwerking na het plaatsen van de nieuwe keuken.

U kunt die dagen geen gebruik maken van uw keuken.

Nee dit is niet mogelijk, uitbreidingen zijn alleen mogelijk tegen eenmalige betalingen die afgerekend worden met de aannemer.

Ja, alles wordt netjes teruggeplaatst op de oude plek. Het aansluiten van eigen apparatuur moet u zelf doen.

Veel gestelde vragen

Van 1945 tot 1994 gebruikte men asbest veelvuldig in de bouw. En dan met name in de bouw van woningen tot 1980. Het leek een ideaal bouwmateriaal: sterk, brandwerend, weinig slijtage, isolerend en goedkoop. In 1993 bleek uit onderzoek dat asbest schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. De overheid stond de toepassing en verkoop van asbest niet langer toe en verbood het gebruik definitief. Wilt u meer informatie? Bekijkt u dan de site van Milieu Centraal www.milieucentraal.nl en zoek naar: asbest in en om het huis.

Laat, bij twijfel, het materiaal met rust. Ook voorwerpen zoals een bloembak, plaatje of ander materiaal van asbest niet verplaatsen. Neem contact op met lJsseldal Wonen en wij zorgen ervoor dat het materiaal op een veilige manier weggehaald wordt. Verplaatst en/of beschadigt u het materiaal toch? Dan moet er opnieuw een onderzoek worden gestart. Daarnaast moeten we ook kijken of er geen vezels zijn op andere locaties. Dit betekent dat het tijd kost, overlast voor u als bewoner oplevert en hoge kosten voor lJsseldal Wonen oplevert. Neem dus geen risico en bel ons!

De werkzaamheden om het asbest te verwijderen, worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De werkzaamheden vormen geen gezondheidsrisico voor u of uw buren. De medewerkers dragen wel beschermende kleding. Dit is verplicht vanwege strikte veiligheidsnormen.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van het asbest? Heeft u facebook? Bekijkt u dan het volgende filmpje:

Https:// www.Facebook.com/Vlasmanbvl videos/asbestsanering

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt: Om de medewerkers van het asbestverwijderingsbedrijf te beschermen die dagelijks in contact komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Eén van deze strenge maatregelen zijn de bekende ‘witte pakken’. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen dan kan dat er best bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest!

 

Het inventarisatierapport is maar 3 jaar geldig.

Het kan dus zijn dat mensen opnieuw benaderd worden voor een inventarisatie, dat lijkt raar maar het is de wet- en regelgeving.

Hier vindt u de informatiekaart asbest en hier de uitleg daarvan.

Meer informatie over alles in verrband met asbest vindt u hier.

Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelijke vezeltjes komen pas vrij zodra het materiaal wordt aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, te breken, er in te boren of het te schuren. Daarom is het dan ook streng verboden om asbest te bewerken.