Onderhoud

IJsseldal Wonen voert regelmatig onderhoud uit aan uw woning. Denk dan aan werkzaamheden zoals, buitenschilderwerk, controle hang- en sluitwerk en vervanging van dakbedekking op platte daken. In het planmatig onderhoud ziet u welke werkzaamheden we aan uw woning of complex gaan uitvoeren. Voor het vervangen van uw sanitair of keuken gelden andere richtlijnen.

Planmatig onderhoud

Bij planmatig onderhoud gaat het om groot onderhoud aan de buitenkant van uw woning zoals het schilderen van kozijnen of het vervangen van het dak. Maar ook het planmatig (dus in grotere aantallen) vervangen van badkamers, keukens en toiletten. Planmatig onderhoud doen we altijd bij meerdere woningen tegelijk, meestal per straat of woonblok. Uiteraard ontvangt u altijd bericht wanneer wij bij u aan de slag gaan. De kosten voor dit onderhoud zijn voor ons. Voorafgaand aan het werk ontvangt u van ons schriftelijk bericht over de startdatum en het uitvoerend bedrijf.

Sinds een aantal jaren vervangen wij cv-ketels als die aan vervanging toe zijn door duurzame zogenaamde doorstroomtoestellen. Hierbij wordt het water pas verwarmd op het moment dat er vraag naar is. Er wordt geen energie verspilt voor het warm houden van water.

Benieuwd welke werkzaamheden we dit jaar aan uw woning of complex gaan uitvoeren? NB. in verband met de corona crisis is de planning niet meer actueel! Sommige projecten worden nu juist naar voren gehaald en andere worden naar achteren geschoven. U ontvangt vanzelf bericht hierover.

Vervangen badkamer, toilet en keuken

IJsseldal Wonen heeft richtlijnen voor het vervangen van uw badkamer, toilet en keuken. Uw keuken, badkamer of toilet vervangen wij na een aantal jaren. Hiervoor staan vaste termijnen. Uw keuken vervangen wij na 21 jaar, uw badkamer en toilet na 35 jaar. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden. Dat doen wij voor u. Als uw woning aan de beurt is, ontvangt u automatisch bericht van ons.

Wilt u overstappen op elektrisch koken, dan hoeft u niet op het geplande onderhoud te wachten. IJsseldal Wonen doet alle aanpassingen ter voorbereiding van elektrisch koken. Dit houdt concreet in dat uw meterkast geschikt wordt gemaakt en dat er een elektrische aansluiting in de keuken wordt gerealiseerd. De gaskraan in de keuken wordt afgedopt. Omdat wij duurzaamheid stimuleren, hoeft u hier niet voor te betalen. Ook niet tegen huurprijsverhoging. Neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Centrum, 0571 27 79 79.

Asbest verwijderen

Al onze woningen hebben een asbestkaart in de meterkast hangen. Daar staat op of we asbest hebben gevonden in uw woning of in een vergelijkbare woning. IJsseldal Wonen komt in de komende vijf jaar - zo veel mogelijk in combinatie met onderhoud of isoleren - bij u langs, om het asbest te verwijderen. Dat laten wij u op tijd weten. Het is tot die tijd belangrijk dat u het asbest niet beschadigt tijdens bijvoorbeeld het klussen. Door de asbestkaart weten u en andere mensen die gaan klussen in uw woning, waar asbest aanwezig is. Wel zo veilig!

Heeft u geen asbestkaart in uw meterkast hangen? Laat het ons dan weten. U vindt ons telefoonnummer en e-mailadres onder aan deze pagina.

Veel gestelde vragen

Van 1945 tot 1994 gebruikte men asbest veelvuldig in de bouw. En dan met name in de bouw van woningen tot 1980. Het leek een ideaal bouwmateriaal: sterk, brandwerend, weinig slijtage, isolerend en goedkoop. In 1993 bleek uit onderzoek dat asbest schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. De overheid stond de toepassing en verkoop van asbest niet langer toe en verbood het gebruik definitief. Wilt u meer informatie? Bekijkt u dan de site van Milieu Centraal www.milieucentraal.nl en zoek naar: asbest in en om het huis.

Nee, in de meeste situaties gelukkig niet. De schadelijke vezeltjes komen pas vrij zodra het materiaal wordt aangetast. Bijvoorbeeld door het te zagen, te breken, er in te boren of het te schuren. Daarom is het dan ook streng verboden om asbest te bewerken.

De werkzaamheden om het asbest te verwijderen, worden uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De werkzaamheden vormen geen gezondheidsrisico voor u of uw buren. De medewerkers dragen wel beschermende kleding. Dit is verplicht vanwege strikte veiligheidsnormen.

Wilt u meer informatie over het verwijderen van het asbest? Heeft u facebook? Bekijkt u dan het volgende filmpje:

Https:// www.Facebook.com/Vlasmanbvl videos/asbestsanering

Witte pakken: hier wordt veilig gewerkt: Om de medewerkers van het asbestverwijderingsbedrijf te beschermen die dagelijks in contact komen met asbest, worden strenge maatregelen genomen. Eén van deze strenge maatregelen zijn de bekende ‘witte pakken’. Als u ziet dat mensen in witte pakken asbest verwijderen dan kan dat er best bedreigend uitzien. Maar het betekent juist dat men zorgvuldig en veilig omgaat met asbest!

Laat, bij twijfel, het materiaal met rust. Ook voorwerpen zoals een bloembak, plaatje of ander materiaal van asbest niet verplaatsen. Neem contact op met lJsseldal Wonen en wij zorgen ervoor dat het materiaal op een veilige manier weggehaald wordt. Verplaatst en/of beschadigt u het materiaal toch? Dan moet er opnieuw een onderzoek worden gestart. Daarnaast moeten we ook kijken of er geen vezels zijn op andere locaties. Dit betekent dat het tijd kost, overlast voor u als bewoner oplevert en hoge kosten voor lJsseldal Wonen oplevert. Neem dus geen risico en bel ons!

Hier vindt u de informatiekaart asbest en hier de uitleg daarvan.